Gặp gỡ đội ngũ tuyệt vời của chúng tôi

Ông Hu
Ông HuGiám đốc điều hành
Chúng tôi chào đón bạn bè từ khắp nơi trên thế giới.
Herry
HerryVP
Chúng tôi chào đón bạn bè từ khắp nơi trên thế giới.
Rose Wang
Rose Wang Giám đốc bán hàng
Chúng ta có thể nhận ra những gì bạn nghĩ
Lucas Wang
Lucas WangĐại diện bán hàng
Hãy tin tôi đi, chúng tôi có thể là đối tác của bạn!
EVE Chen
EVE ChenĐại diện bán hàng
Hãy tin tôi đi, chúng tôi có thể là đối tác của bạn!
Cindy Dai
Cindy DaiĐại diện bán hàng
Hãy tin tôi đi, chúng tôi có thể là đối tác của bạn!
Anson Lin
Anson LinĐại diện bán hàng
Hãy tin tôi đi, chúng tôi có thể là đối tác của bạn!
Alice
AliceĐại diện bán hàng
Hãy tin tôi đi, chúng tôi có thể là đối tác của bạn!